Hold: OLD 4
Profiler
File
8
Anders Andreasen
Center
File
75
Anders Borum
Venstre back
FP
Frederik Philipsen
Spiller
JJ
Jan Jensen
Spiller
File
Mas Schandorph
Spiller
MH
9
Mikkel Ruben Hansen
Venstre back
NB
Nikita Baklanov
Spiller
PM
Palle Mortensen
Spiller
RT
Rasmus Thomasen
Spiller
File
Søren  Jørgensen 
Spiller
TB
Tommy Berg
Spiller
TR
Troels M. Rotne
Spiller
UH
Uffe Hammer
Venstre back