Kunstcamp i uge 42 var en positiv oplevelse

Hockey var inviteret til kunstcamp i uge 42 og her meldte Emil fra U9, desværre som den eneste fra hockey, sig til om onsdagen. Han blev godt modtaget af trænerne og blev sat på begynder holdet. Emil syntes det var så sjovt at han også meldte sig til torsdags træning; han syntes det var
sjovt at lave nogle helt andre øvelser, at der var musik og han ikke skulle have alt det tøj på. Det var skægt at se at de fordomme som begge grupper har/havde over for hinanden, blev afløst af nysgerrighed og der blev på en god måde diskuteret hvis sport der var bedst. Emil vil helt sikkert melde sig til igen hvis han få muligheden. Min opfattelse er at
begge grupper fik noget ud af det.

Dorthe (mor til Emil)