De 10 forældre bud

De 10 bud er tyvstjålet fra DBU, men de gælder også i GLIS!

  • Mød op til træning og kamp – dit barn ønsker det.
  • Giv opmuntring til ALLE spillere under kampen – ikke bare til din datter eller søn.
  • Giv opmuntring i både med- og modgang – giv ikke uberettiget kritik, men positiv og vejledende kritik.
  • Respekter trænerens brug af spillere – forsøg ikke at påvirke ham/hende under kampen.
  • Se på dommeren som en vejleder – kritiser ikke hans/hendes afgørelser.
  • Giv opfordringer til dit barn om at deltage – pres ikke.
  • Spørg om kampen var spændende og sjov – ikke kun om resultatet.
  • Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr – overdriv ikke.
  • Vis respekt for arbejdet i klubben – bak op om initiativer til årlige forældremøder, hvor I kan afklare ambitioner og holdninger. Du behøver ikke andre forudsætninger for at tage del i klubbens liv, end lyst og engagement.
  • Tænk på, at dit barn spiller ishockey – ikke dig!